هجدهمین گردهمایی علمی سالانه و چهارمین سمپوزیوم بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران

ریاست محترم انجمن

دکتر لادن اسلامیان

ریاست محترم سمپوزیوم

دکتر فرهاد جعفری
 
Dr. Francesco Garino
متخصص ارتودنسی

Invisalign
 
 
Tommaso
Dr. Tommaso Castroflorio
متخصص ارتودنسی
موضوع سخنرانی
Invisalign
دکتر روزبه خسروی
متخصص ارتودنسی
موضوع سخنرانی
Invisalign
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر رشید حیدری مقدم
پزشک

موضوع سخنرانی

ارگونومی و پیشگیری از آسیب های حرفه ایی

 

 
 
Dr. Carlos Flores-Mir
متخصص ارتودنسی

Invisalign
دکتر حسام رحیمی
متخصص ارتودنسی

The BRIUS System: Principals and Biomechanics
دکتر فکرازاد
متخصص پریو
Photobiomadulation and orthodontic tooth movement : an over veiw
دکتر خالد الطباطبایی
متخصص ارتودنسی
 
Infection Control during
Covid-19 pandemic
 
دکتر احسان مصطفوی
( عضور کمیته کشوری کوید ۱۹)
 
سیمای اپیدمیولوژیک کوید ۱۹ در ایران
دکتر احسان مصطفوی  CV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرشید شب افروزان
کارگردان و فیلمساز
 
ساخت فیلم کوتاه اموزشی برای فضای مجازی
فرشید شب افروز  CV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دکتر علی اکبر فضائلی
سخنران مدعو
 
«روند هزینه های سلامت در ایران و پیش بینی آینده آن»

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مریم اردبیلی
پزشک – Phd آینده پژوهی از مزکزتحقیقات سیاست علمی کشور
سخنران مدعو
آینده نگاری سلامت در ایران
دکتر کامران باقری لنکرانی
سخنران مدعو
 
اینده نگاری سلامت در ایران