انجمن ارتودنتیست های ایران

جامعه ای برای همدلی و پیشرفت

انجمن ارتودنتیست های ایران یک تشکل علمی قانونی است که برای تسهیل و تسریع امور متخصصین ارتودنسی ایران ایجاد شده و در حال حاضر حدود ۳۰۰ عضو دارد.

اولین جلسه اجتماع متخصصین ارتودنسی ایران در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۵۶ به دعوت آقای دکتر علی اکبر بهرمان تشکیل گردید و آقایان دکتر علی اکبر بهرمان (رئیس هیئت مدیره)، دکتر پرویز ریاض داوودی، دکتر مصطفی میرزا بیگی، دکتر مهدی فرمند و دکتر منوچهر مطبوعی به عنوان اعضاء اولین هیئت مدیره ارتودنتیست‌های ایران برگزیده شدند.

شرایط عضویت در انجمن ارتودنتیست ها

ما به شما اطمینان می دهیم…

در صورتی که نیاز به خدمات ارتودنسی دارید، باید از عملکرد و توانمندی متخصصی که به آن مراجعه می کنید اطمینان حاصل نمایید. انجمن ارتودنتیست های ایران برای همراهی با شما عزیزان و در جهت رفع این نیاز خطیر خانواده ها، اقدام به ارزیابی و کنترل توانمندی متخصصین نموده است و شما می توانید با جستجوی نام درمانگر مورد نظر خود، از متخصص بودن ایشان اطمینان یابید.

۰
بیش از سی سال فعالیت مستمر
۰
بیش از سیصد متخصص
۰
بیش از ۲۰۰ گردهمایی
۰
بیش از ۱۵ کنگره علمی

کنگره‌ها و وبینارها