انجمن ارتودنتیست های ایران

جامعه ای برای همدلی و پیشرفت

انجمن ارتودنتیست های ایران یک تشکل علمی قانونی است که برای تسهیل و تسریع امور متخصصین ارتودنسی ایران ایجاد شده و در حال حاضر حدود 300 عضو دارد.

اولین جلسه اجتماع متخصصین ارتودنسي ایران در تاریخ 18 دی 1356 به دعوت آقای دكتر علی اكبر بهرمان تشكیل گردید و آقایان دكتر علی اكبر بهرمان (رئیس هیئت مدیره)، دكتر پرویز ریاض داوودی، دكتر مصطفی میرزا بیگی، دكتر مهدی فرمند و دكتر منوچهر مطبوعی به عنوان اعضاء اولین هیئت مدیره ارتودنتیست‌های ایران برگزیده شدند.

شرایط عضویت در انجمن ارتودنتیست ها

ما به شما اطمینان می دهیم…

در صورتی که نیاز به خدمات ارتودنسی دارید، باید از عملکرد و توانمندی متخصصی که به آن مراجعه می کنید اطمینان حاصل نمایید. انجمن ارتودنتیست های ایران برای همراهی با شما عزیزان و در جهت رفع این نیاز خطیر خانواده ها، اقدام به ارزیابی و کنترل توانمندی متخصصین نموده است و شما می توانید با جستجوی نام درمانگر مورد نظر خود، از متخصص بودن ایشان اطمینان یابید.

0
بیش از سی سال فعالیت مستمر
0
بیش از سیصد متخصص
0
بیش از 200 گردهمایی
0
بیش از 15 کنگره علمی

کنگره‌ها و وبینارها