انجمن ارتودنتیست‌های ایران

درباره انجمن ارتودنتیست‌های ایران

انجمن ارتودنتیست های ایران یک تشکل علمی قانونی است که برای تسهیل و تسریع امور متخصصین ارتودنسی ایران ایجاد شده و در حال حاضر حدود 300 عضو دارد. اولین جلسه اجتماع متخصصین ارتودنسی ایران در تاریخ 18 دی 1356 به دعوت آقای دكتر علی اكبر بهرمان تشكیل گردید و آقایان دكتر علی اكبر بهرمان (رئیس هیئت مدیره)، دكتر پرویز ریاض داوودی، دكتر مصطفی میرزا بیگی، دكتر مهدی فرمند و دكتر منوچهر مطبوعی به عنوان اعضاء اولین هیئت مدیره ارتودنتیست‌های ایران برگزیده شدند.

اخبار

اطلاعیه‌ها

کنگره و رویدادها

شروع دریافت خلاصه مقاله

تاریخ : 1403/04/15

کنگره و رویدادها

آغاز ثبت نام کنگره 1403

تاریخ : 1403/04/15

کنگره و رویدادها

آغاز به کار وبسایت کنگره

تاریخ : 1403/04/01

5/5
تاسیس: 1356
تعداد رویداد: 21
تعداد مجامع: 9
تعداد اعضا : 300
خیابان گیشا- خ علیالی غربی
پلاک 83- طبقه پنجم شمالی