معرفی انجمن

اولین جلسه اجتماع متخصصین ارتودنسی ایران در تاریخ۱۸ دی ۱۳۵۶ به دعوت آقای دکتر علی اکبر بهرمان تشکیل گردید و آقایان دکتر علی اکبر بهرمان (رئیس هیئت مدیره)، دکتر پرویز ریاض داوودی، دکتر مصطفی میرزا بیگی، دکترمهدی فرمند و دکترمنوچهرمطبوعی به عنوان اعضاء اولین هیئت مدیره ارتودنتیست‌های ایران برگزیده شدند.

انجمن متخصص های ارتودنسی ایران یک تشکل صنفی قانونی، زیر نظر سازمان نظام پزشکی است که برای تسهیل و تسریع امور متخصصین ارتودنسی ایران ایجاد شده و در حال حاضر حدود ۳۵۰عضو دارد. رییس هیأت مدیره انجمن دکتر لادن اسلامیان ارتودنتیست است.

اساسنامه انجمن متخصصین ارتودنسی در جلسات متعدد هیئت مدیره تدوین و در تاریخ ۵ اردیبهشت۱۳۵۷ به تصویب مجمع عمومی رسید و سپس فرم نام‌نویسی که به تصویب هیئت مدیره رسیده بود جهت عضویت سالانه به دبیرخانه انجمن ارتودنتیست ها جهت ثبت‌نام اعضاء ارسال گردید.

در گردهمایی۱ بهمن۱۳۶۰ لزوم به تشکیل و شروع مجدد فعالیت انجمن ارتودنتیستها مورد تایید قرار گرفت و با تصویب اساسنامه جدید و یا انتخاب اعضاء هیئت مدیره، انجمن مجدداً کار خود را از سر گرفت. عملکرد دوره دوم از تاریخ ۱ بهمن۱۳۶۰ لغایت ۲۹ دی ۱۳۶۲، با برگزاری ۳۰ جلسه بود. اعضای هیئت مدیره دوره دوم عبارت بودند از آقایان دکتر حمید عادلی نجفی، دکتر پرویز ریاض داوودی، دکتر بهرام قاسمی، دکتر کیوان نفیسی و دکتر محمد قهرمانی.

دوره سوم

دوره سوم انجمن از دی ماه ۱۳۶۲ لغایت ۲۳دی ۱۳۶۵ با برگزاری ۲۸ جلسه به فعالیت خود ادامه داد و اعضای هیئت مدیره آقایان دکتر حمید عادلی نجفی، دکتر محمد قهرمانی، دکتر کیوان نفیسی، دکتر محمد حاجی قدیمی و دکتر سیروس حلمی بودند.

دوره چهارم

در دوره چهارم هیئت مدیره انجمن عبارت بودند از خانم دکتر شهین امامی میبدی و آقایان دکتر حمید طاهری، دکتر حسین روان مهر، دکتر بهرام ساعدی و دکتر عبدالرحمن شوکت‌بخش که از ۱۷بهمن ۱۳۶۵ لغایت ۲۲بهمن ۱۳۶۷ جمعاٌ ۲۸ جلسه فعالیت داشتند.

دوره پنجم

دوره پنجم هیئت مدیره را آقایان دکتر حمید طاهری، دکتر حسین روان‌مهر ، دکتر عبدالرحمن شوکت‌بخش، دکتر بهرام ساعدی و دکتر حمیدرضا خاکبیز تشکیل می‌دادند که از تاریخ ۲۶ بهمن۱۳۶۷ لغایت ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰ در ۱۸ جلسه شرکت داشتند.

دوره ششم

دوره ششم هیئت مدیره با همراهی آقایان دکتر اسفندیار اخوان نیاکی، دکتر سیف الله عالم زاده گرجی، دکتر حمید عادلی نجفی، دکتر محسن شیرازی و دکتر امیر خاوری از تاریخ ۳۰ اردیبهشت۱۳۷۰ لغایت خرداد ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز و در این مدت در ۱۸ جلسه شرکت کردند. سپس وقفه‌ای در فعالیت انجمن ایجاد شد و در سال ۱۳۷۸ دوره هفتم هیئت مدیره با همکاری آقایان دکتر حسین روان‌مهر، دکتر عبدالرحمن شوکت‌بخش، دکتر محمدصادق احمدآخوندی، دکتر محمدرضا صفوی و دکتر فریبرز امینی و دکتر جواد چلیپا کار خود را آغاز نمود. در این دوره، دوره آموزش تخصصی انجمن ارتودنتیست‌های ایران به مدت سه روز در شهریور ماه ۱۳۷۹ با حضور دکتر مارکوتی در محل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.

آرم انجمن در این دوره طراحی و پروانه فعالیت علمی انجمن‌های علمی برای انجمن متخصصان ارتودنسی ایران در این دوره صادر شد و جهت انجام امور اداری، مکانی مناسب در محل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در اختیار انجمن قرار گرفت.

دوره هشتم

هیئت مدیره دوره هشتم در سال ۱۳۸۰ با همکاری آقایان دکتر حسین روان‌مهر، دکتر عبدالرحمن شوکتبخش، دکتر محمدصادق احمدآخوندی، دکتر فریبرز امینی، دکتر مهدی عرق بیدی کاشانی و خانم دکتر لادن اسلامیان تشکیل شد.

دوره نهم

هیئت مدیره دوره نهم در سال ۱۳۸۲ با همکاری آقایان دکتر علی محمد کلانتر معتمدی، دکتر محسن شیرازی، دکتر عبدالرحمن شوکتبخش ، دکتر جواد چلیپا و خانم‌ها دکتر لادن اسلامیان و طاهره حسین‌زاده نیک تشکیل شد. در این دوره کنگره دوم انجمن در شهر مقدس مشهد در هتل پردیسان به ریاست دکتر عباسعلی صحافیان و قائم مقامی دکتر طاهره جلالی و کنگره سوم انجمن در اصفهان به دبیری دکتر علی محمد کلانتر معتمدی، و قائم‌مقامی دکتر سعید آذربایجانی در تالار گسترش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

دوره دهم

هیئت مدیره دوره دهم در سال ۱۳۸۴ با همکاری خانم دکتر لادن اسلامیان و آقایان دکتر محسن شیرازی ، دکتر علی محمد کلانتر معتمدی دکتر حمید رضا پاکشیر ، دکتر مسعود سیفی ، دکتر عبدالرحمن شوکت بخش تشکیل گردید و در ۱۹ جلسه شرکت داشتند.هیئت مدیره دوره یازدهم در سال ۱۳۸۸ با همکاری آقایان دکتر محسن شیرازی ، دکتر حسین ارباب زاده ، دکتر امیر فرهنگ میر اسماعیلی ، دکتر عبدالرحمن شوکت بخش و خانمها دکتر مهتاب نوری و دکتر الهه وحید دستجردی تشکیل گردید.و از تاریخ ۳۱/۲/۸۸ فعالیت خود را آغاز نمودند و تاکنون ۴۱ جلسه برگزار گردیده است.

برای اولین بار کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران توسط خود انجمن و اعضای هیئت مدیره اجرا شد.اولین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ شهریور سال ۱۳۸۱ در تهران با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.ریاست کنگره را آقای دکتر علی اکبر بهرمان بعهده داشتند و دبیر کنگره ، آقای دکتر عبدالرحمن شوکت بخش بودند. سرپرست کمیته علمی ، آقای دکتر حمید عادلی نجفی و سرپرست کمیته اجرایی ، آقای دکتر مسعود سیفی بودند.دومین کنگره انجمن از تاریخ ۱ لغایت ۳ مرداد سال ۱۳۸۲ در شهر مقدس مشهد با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر عباسعلی صحافیان، بعهده داشتند و دبیر کنگره، خانم دکتر طاهره جلالی بودند. سرپرست کمیته علمی، آقای دکتر محمد باصفا و سرپرست کمیته اجرایی، خانم دکتر مهری زرین قلم بودند. سومین کنگره انجمن از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ آبان سال ۱۳۸۳ در اصفهان با همکاری گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.ریاست کنگره را آقای دکتر علی محمد کلانتر معتمدی بعهده داشتند و دبیر علمی، آقای دکتر محمد رضا جوادیه و دبیر اجرایی، آقای دکتر سعید آذربایجانی بودند.

چهارمین کنگره انجمن از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ آبان سال ۱۳۸۴ در شیراز با همکاری گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر حمید رضا پاکشیر بعهده داشتند و دبیر علمی کنگره ،خانم دکتر زهره هدایتی و دبیر اجرایی، آقای دکتر حمیدرضا فتاحی بودند.پنجمین کنگره انجمن از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ آبان سال ۱۳۸۵ در تهران با همکاری مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر اسفندیار اخوان نیاکی بعهده داشتند و دبیر علمی، آقای دکتر محسن شیرازی و دبیر اجرایی، آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی بودند.

سرپرست کمیته علمی، دکتر حسین روانمهر و سرپرست کمیته اجرایی، خانم دکتر الهام احمدی بودند. و در همان ایام دوره های بازآموزی مدون ارتودنسی ۱ و ۲ نیز برگزار گردید. ششمین کنگره انجمن از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۶ در تهران با همکاری مرکز تحقیقات علوم دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر پرویز ریاض داودی بعهده داشتند و دبیر کنگره، آقای دکتر بهرام ساعدی بودند. سرپرست کمیته علمی، آقای دکتر مرتضی اردوبازاری و سرپرست کمیته اجرایی، آقای دکتر عبدالرحمن شوکت بخش بودند. و در همان ایام دوره های باز آموزی مدون ارتودنسی ۱ و ۲ برگزار گردید.

هفتمین کنگره انجمن از تاریخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۱ خرداد سال ۱۳۸۸ در همدان با همکاری مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر امیر فرهنگ میراسماعیلی بعهده داشتند و دبیر علمی کنگره، خانم دکتر نسرین فرهادیان و دبیر اجرایی، آقای دکتر محمد کریم سلطانی بودند.

هشتمین کنگره انجمن از تاریخ ۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ در تهران برای اولین بار توسط خود انجمن و بدون همکاری برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر محسن شیرازی بعهده داشتند و دبیر علمی کنگره ارتودنسی، خانم دکتر مهتاب نوری و دبیر اجرایی کنگره، آقای دکتر حسین ارباب زاده بودند. و در همان ایام دوره های باز آموزی مدون ارتودنسی ۱ و۲ برگزار گردید. در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ آبان سال ۱۳۸۹ و ۲۸ و ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۹ دوره های بازآموزی مدون ارتودنسی ۱ و ۲ توسط انجمن متخصص های ارتدنسی ایران برگزار گردید.

نهمین کنگره انجمن از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ در شهر مقدس مشهد با همکاری گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. ریاست کنگره را آقای دکتر محمد باصفا بعهده داشتند و دبیر کنگره ارتودنسی، آقای دکتر مجید قنبرزاده بودند. سرپرست کمیته علمی، آقای دکتر فرزین هروی و سرپرست کمیته اجرایی، آقای دکتر براتعلی رمضان زاده بودند. و در همان ایام دوره های باز آموزی مدون ارتودنسی ۱ و۲ برگزار گردید.