1. عضویت پیوسته: هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصصی در رشته ارتودنسی باشند می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
  تبصره: مدارک تخصصی متقاضیانی که فارغ التحصیل از خارج کشور می باشند پس ار ارزیابی توسط وزارت علوم و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل پذیرش است.
 2. عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت انجمن درآیند:
  الف- کلیه کسانی که دارای درجه دستیاری در یکی از رشته های ارتودنسی ، اطفال ، جراحی فک و صورت ، پلاستیک گوش ، حلق و بینی باشند .
  ب – کلیه افرادی که دارای تخصص در رشته های نزدیک به ارتودنسی از قبیل جراحی فک و صورت ، گوش و حلق و بینی پلاستیک و اطفال می باشند.
  ج – کلیه افرادی که دوره تخصصی ارتودنسی را در یکی از دانشگاههای داخل یا خارج کشور به پایان رسانده اند ولی مدرک تخصصی انها توسط وزارت متبوع مورد ارزشیابی قرار نگرفته است.
 3. عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
  تبصره 1 – اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
  تبصره 2 – اعصای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده 7 آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون را دارا باشند.

هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره 1 – پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
تبصره 2 – ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام کنندگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که تسویه حساب حق عضویت مصوب تا همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

خاتمه عضویت در انجمن

 

 1. استعفای کتبی عضو
 2. عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.
 3. زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیاتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرفه پزشکی است.
 4. انجام هرگونه عمل یا فعالیت مغایر با شئون حرفه تخصصی ارتودنسی باشد از قبیل ارائه آموزشهای غیرمجاز ارتودنسی و تبلیغات غیرواقعی و … که به تشخیص هیات مدیره برسد.
 5. مدت تعلیق عضویت برابر مدت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است.
 6. تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تائید هیات نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون با هیات مدیره خواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت نام

 

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی
 2. کپی پروانه مطب
 3. دو قطعه عکس رنگی 4*3
 4. آدرس ایمیل
 5. آدرس مطب
 6. آدرس منزل
 7. شماره تلفن مطب
 8. شماره تلفن منزل