اساسنامه انجمن علمی ارتودنتیست های ایران

فصل اول (کلیات)

 • ماده ۱ باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین‌نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده میشود، انجمن علمی — تخصصی ارتودنتیست‌های ایران براساس مواد آتی تشکیل می‌گردد که در سطور بعد به اختصار” انجمن” نامیده می‌شود.
 • ماده ۲ انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می‌نماید و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.
 • ماده ۳ انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمسیون موضوع ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
 • ماده ۴ مرکز انجمن درشهر تهران آدرس: گیشا، پیروزی غربی، پلاک ۹۰ است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود، در ضمن روند تشکیل انجمن طبق مصوبه و با نظر هیأت مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.
 • ماده ۵ انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
 • ماده ۶ انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم (شرح وظایف و اهداف)

 • ماده ۷ به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیتهای زیر را بعمل خواهد آورد.
  ۱-۷- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و متخصصان و سایر کارشناسانی که بنحوی درشاخه‌های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.۲-۷- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمانهایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی.
  ۳-۷- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی، بهداشتی درمانی، مؤسسات آموزشی وسطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
  ۴-۷- ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی بر اساس ضوابط مربوطه.
  ۵-۷- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی.
  ۶-۷- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی.
  ۷-۷- برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی , اموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
  ۸-۷- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان
  ۹-۷- مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
  ۱۰-۷- جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی , پژوهشی در عرصه ملی ودر چهارچوب ضوابط جاری کشور

فصل سوم (عضویت)

 • ماده ۸ – عضویت در انجمن به طرق زیر می‌باشد:
  ۱-۸ – عضویت پیوسته: هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصصی در رشته ارتودنسی باشند می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
  تبصره: مدارک تخصصی متقاضیانی که فارغ‌التحصیل از خارج کشور می‌باشند پس از ارزشیابی توسط وزارت علوم و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل پذیرش است.
  ۲-۸ – عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت انجمن در آیند:
  الف – کلیه کسانی که دارای درجه دستیاری در یکی از رشته های ارتودنسی، اطفال، جراحی فک و صورت، پلاستیک گوش، حلق و بینی باشند.
  ب – کلیه افرادی که دارای تخصص در رشته‌های نزدیک به ارتودنسی از قبیل جراحی فک و صورت، گوش و حلق و بینی پلاستیک و اطفال می باشند.
  ج – کلیه افرادی که دوره تخصصی ارتودنسی را در یکی از دانشگاههای داخل یا خارج کشور به پایان رسانده اند ولی مدرک تخصصی آنها توسط وزارت متبوع مورد ارزشیابی قرار نگرفته است.
  ۳-۸ – عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
  تبصره ۱- اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
  تبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت موسس و هیأت مدیره مذکور در ماده ۷ آئین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون را دارا باشند.
 • ماده ۹ – هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
  تبصره۱- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
  تبصره ۲- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام کنندگان همان سال خواهد بودو لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که تسویه حساب حق عضویت مصوب تا همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.
 • ماده ۱۰ – عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
  ۱-۱۰- استعفای کتبی عضو
  ۲-۱۰- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می‌نماید.
  ۳-۱۰- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرفه پزشکی است.
  ۴-۱۰- انجام هرگونه عمل یا فعالیت مغایر با شئون حرفه تخصصی ارتودنسی باشد از قبیل ارائه آموزشهای غیر مجاز ارتودنسی و تبلیغات غیر واقعی و … که به تشخیص هیئت مدیره برسد.
  تبصره ۱- مدت تعلیق عضویت برابر مدت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است.
  تبصره ۲- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند ۷ ماده ۳ آئین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون با هیأت مدیره خواهد بود.

فصل چهارم (ارکان انجمن)

 • ماده ۱۱ — انجمن دارای ارکان زیر است:
  ۱-۱۱- مجمع عمومی
  ۲-۱۱- هیأت مدیره
  ۳-۱۱- بازرس
 • الف — مجمع عمومی
  ماده ۱۲ — مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‌گردد:
  ۱-۱۲- مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت حسب بطور فوق العاده تشکیل شود.
  ۲-۱۲- مجمع عمومی فوق‌العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضاء پیوسته تشکیل می‌گردد.
  ۳-۱۲- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس , پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.
  تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء پیوسته رسمیت می‌یابد و تصمیمات با دو سوم آراء به تصویب می رسد.
  تبصره ۲- مجمع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یک ماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
  تبصره ۳- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بدست نیامد ظرف حداکثر یکماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد بهمان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.
 • ماده ۱۳ — شرح وظایف مجمع عمومی عادی
  ۱-۱۳- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن
  ۲-۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.
  ۳-۱۳- انتخاب و یا عزل اعضاء هیأت مدیره
  ۴-۱۳- انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل
  ۵-۱۳- تصویب کلیه آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره.
  ۶-۱۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن
  تبصره: در کلیه جلسات مجامع عمومی از نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آئین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد.
 • ب — هیأت مدیره:
  ماده ۱۴ — اعضای هیأت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی است و دو نفر بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۳ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
  تبصره ۱- افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب محمع عمومی و تأیید نهایی کمیسیون خواهد بود.
 • تبصره ۲- جلسات هیأت مدیره حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضاء ( ۴ نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.
 • ماده ۱۵ — هیأت مدیره در اولین جلسه پس از تأیید از سوی کمیسیون، یکنفر رئیس، یکنفر نائب رئیس و یکنفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌نماید. در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید
  تبصره ۱- رئیس انجمن ودبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.
 • تبصره ۲- رئیس هیأت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیأت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
  تبصره ۳- کلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره و امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه‌های رسمی اداری با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نائب رئیس خواهد بود.
  تبصره ۴- چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون دلیل موجه به تشخیص هیأت مدیره در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
  تبصره ۵- در صورت استعفاء، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره عضو علی‌البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
 • ماده ۱۶ — هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نماید.
  تبصره: هیأت مدیره قبلی تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
 • ماده ۱۷— وظائف و اختیارات هیأت مدیره
  ۱-۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده
  ۲-۱۷- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
  ۳-۱۷- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی‌های علمی و فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
  ۴-۱۷- تهیه ضوابط و مقررات و آئین‌نامه‌های اجرائی
  ۵-۱۷- تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
  ۶-۱۷- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
  ۷-۱۷- قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن
  ۸-۱۷- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
  ۹-۱۷- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
  ۱۰-۱۷- تشکیل کمیته‌های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها
  ۱۱-۱۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
  ۱۲-۱۷- اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود و در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر.
  ۱۳-۱۷- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
  ۱۴-۱۷- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق‌العاده.
  ۱۵-۱۷- تصویب عضویت اعضاء پیوسته و وابسته و افتخاری و یا لغو عضویت به استناد ماده ۱۰.
 • ج— بازرس
  ماده ۱۸— انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی‌البدل خواهد بود که ۳ سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
 • ماده ۱۹— وظائف بازرس به شرح زیر است:
  ۱-۱۹- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
  ۲-۱۹- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.
  ۳-۱۹- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
  ۴-۱۹- دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری.
 • ماده ۲۰— شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
 • ماده ۲۱— در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیتهای سالانه و ترازنامه مالی انجمن حداکثر تا ۲۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم (منابع مالی)

ماده ۲۲ — منابع مالی انجمن عبارتست از:
۱-۲۲- حق عضویت اعضاء
۲-۲۲- از محل هدایا و کمک‌ها
۳-۲۲- درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فنی و انتشاراتی و تبلیغاتی
۴-۲۲- حمایت های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فصل ششم (موارد انحلال انجمن)

 • ماده ۲۳— در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یک سوم اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیل انجمن منحل می‌گردد.
 • ماده ۲۴— مجمع عمومی فوق‌العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
 • ماده ۲۵— هیأت تصفیه در جلسات سالانه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن گزارشات اقدامات خود را ارائه می‌نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.
  تبصره: باقیمانده دارائی انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیئت تسویه و نیز اطلاع به کمیسیون به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.
 • ماده ۲۶— این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۶ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۲به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.