فصل اول (كليات)

 • ماده 1 باستناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين‌نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده میشود، انجمن علمي — تخصصي ارتودنتيست‌هاي ايران براساس مواد آتي تشكيل مي‌گردد كه در سطور بعد به اختصار” انجمن” ناميده مي‌شود.
 • ماده 2 انجمن صرفاً در زمينه‌هاي علمي، تحقيقاتي، تخصصي و فني مربوطه فعاليت مي‌نمايد و اعضاي آن بنام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به احزاب سياسي را ندارند.
 • ماده 3 انجمن غيرانتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كمسيون موضوع ثبت در اداره ثبت شركتها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.
 • ماده 4 مركز انجمن درشهر تهران آدرس: گیشا، پیروزی غربی، پلاک 90 است و شعب آن مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود، در ضمن روند تشکیل انجمن طبق مصوبه و با نظر هیأت مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.
 • ماده 5 انجمن داراي تابعيت ايراني است.
 • ماده 6 انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم (شرح وظايف و اهداف)

 • ماده 7 به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمن، اقدامات و فعاليتهاي زير را بعمل خواهد آورد.
  1-7- ايجاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان و متخصصان و ساير كارشناساني كه بنحوي درشاخه‌هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.2-7- همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نیز سایر سازمانهایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند در برنامه‌ريزي امور آموزشي، پژوهشي، بهداشتی و درمانی.
  3-7- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگري و ارزشیابی برنامه‌هاي آموزشي، بهداشتی درمانی، مؤسسات آموزشی وسطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
  4-7- ارائه خدمات آموزشي، علمي، پژوهشي و فني بر اساس ضوابط مربوطه.
  5-7- ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليتهاي علمي پژوهشي و آموزشي، بهداشتی و درمانی.
  6-7- تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمي، آموزشي.
  7-7- برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی , اموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
  8-7- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان
  9-7- مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
  10-7- جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی , پژوهشی در عرصه ملی ودر چهارچوب ضوابط جاری کشور

فصل سوم (عضويت)

 • ماده 8 – عضويت در انجمن به طرق زير مي‌باشد:
  1-8 – عضويت پيوسته: هيأت مؤسس انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه تخصصي در رشته ارتودنسي باشند مي‌توانند طبق ضوابط مذكور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.
  تبصره: مدارك تخصصي متقاضياني كه فارغ‌التحصيل از خارج كشور مي‌باشند پس از ارزشيابي توسط وزارت علوم و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل پذيرش است.
  2-8 – عضويت وابسته: افرادي كه حائز شرايط زير باشند مي‌توانند به عضويت انجمن در آيند:
  الف – كليه کسانی که دارای درجه دستیاری در یکی از رشته های ارتودنسی، اطفال، جراحی فک و صورت، پلاستیک گوش، حلق و بینی باشند.
  ب – کلیه افرادی که دارای تخصص در رشته‌هاي نزديك به ارتودنسي از قبيل جراحي فك و صورت، گوش و حلق و بيني پلاستيك و اطفال می باشند.
  ج – كليه افرادي كه دوره تخصصي ارتودنسي را در يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج كشور به پايان رسانده اند ولی مدرک تخصصی آنها توسط وزارت متبوع مورد ارزشیابی قرار نگرفته است.
  3-8 – عضويت افتخاري: شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي، فرهنگي و اجتماعي آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند مي‌توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.
  تبصره 1- اعضاي وابسته مي‌توانند با احراز شرايط و تصويب هيأت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.
  تبصره 2- اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيأت موسس و هيأت مديره مذكور در ماده 7 آئين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظائف كميسيون را دارا باشند.
 • ماده 9 – هر يك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيأت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.
  تبصره1- پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد.
  تبصره 2- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام کنندگان همان سال خواهد بودو لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که تسویه حساب حق عضویت مصوب تا همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.
 • ماده 10 – عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:
  1-10- استعفاي كتبي عضو
  2-10- عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتي كه هيأت مديره تعيين مي‌نمايد.
  3-10- زوال يكي از شرايط عضويت و نيز محكوميت قطعي در هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرفه پزشكي است.
  4-10- انجام هرگونه عمل يا فعاليت مغاير با شئون حرفه تخصصي ارتودنسی باشد از قبیل ارائه آموزشهای غیر مجاز ارتودنسی و تبلیغات غیر واقعی و … که به تشخيص هيئت مديره برسد.
  تبصره 1- مدت تعليق عضويت برابر مدت محروميت از اشتغال به حرفه پزشكي است.
  تبصره 2- تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تأييد هيأت نظارت بر عملكرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آئين‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون با هيأت مديره خواهد بود.

فصل چهارم (اركان انجمن)

 • ماده 11 — انجمن داراي اركان زير است:
  1-11- مجمع عمومي
  2-11- هيأت مديره
  3-11- بازرس
 • الف — مجمع عمومي
  ماده 12 — مجمع عمومي از گردهمائي اعضاء پيوسته انجمن به دو صورت زير تشكيل مي‌گردد:
  1-12- مجمع عمومي عادي كه هر سال يكبار تشكيل مي‌شود و به امور جاري انجمن رسيدگي مي‌كند و نيز مي‌تواند از جهت نوبت حسب بطور فوق العاده تشكيل شود.
  2-12- مجمع عمومي فوق‌العاده كه در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشكيل مي‌شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب كميسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي فوق العاده به دعوت هيأت مديره يا بازرس يا يك پنجم از اعضاء پيوسته تشكيل مي‌گردد.
  3-12- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس , پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.
  تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده هر يك با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاء پیوسته رسميت مي‌يابد و تصميمات با دو سوم آراء به تصویب می رسد.
  تبصره 2- مجمع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یک ماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
  تبصره 3- چنانچه حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده بدست نيامد ظرف حداکثر يكماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد بهمان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي‌شود در اين صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشكيل خواهد شد.
 • ماده 13 — شرح وظایف مجمع عمومی عادی
  1-13- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليتهاي سالانه انجمن
  2-13- اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت.
  3-13- انتخاب و يا عزل اعضاء هيأت مديره
  4-13- انتخاب يك نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلي و يك نفر علي‌البدل
  5-13- تصويب كليه آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرائي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيأت مديره.
  6-13- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي‌هاي انجمن
  تبصره: در كليه جلسات مجامع عمومي از نماينده مذكور در تبصره 1 ماده 10 آئين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظائف كميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد.
 • ب — هيأت مديره:
  ماده 14 — اعضاي هيأت مديره مركب از 5 نفر عضو اصلی است و دو نفر بعنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 3 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عضويت در هيأت مديره افتخاري است.
  تبصره 1- افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب محمع عمومی و تأیید نهایی کمیسیون خواهد بود.
 • تبصره 2- جلسات هيأت مديره حداقل هر یک ماه یکبار تشكيل مي‌شود و با حضور دو سوم اعضاء ( 4 نفر) رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء حاضرین خواهد بود.
 • ماده 15 — هيأت مديره در اولين جلسه پس از تأیید از سوی کمیسیون، يكنفر رئيس، يكنفر نائب رئيس و يكنفر دبير و يك نفر خزانه‌دار با رأي كتبي اكثريت اعضاي هيأت مديره انتخاب مي‌نمايد. در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید
  تبصره 1- رئیس انجمن ودبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.
 • تبصره 2- رئيس هيأت مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجری كليه مصوبات هيأت مديره و نماينده قانوني شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
  تبصره 3- کلیه اوراق تعهدآور با امضای رئيس هيأت مديره و امضاي خزانه دار و مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيأت مديره و در غياب او نائب رئيس خواهد بود.
  تبصره 4- چنانچه هر يك از اعضاي هيأت مديره سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب بدون دليل موجه به تشخيص هيأت مديره در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد.
  تبصره 5- در صورت استعفاء، بركناري و يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره عضو علي‌البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
 • ماده 16 — هيأت مديره موظف است ظرف حداكثر چهار ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به کمیسیون ارسال نمايد.
  تبصره: هيأت مديره قبلي تا تأييد هيأت مديره جديد از سوي کمیسیون مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
 • ماده 17— وظائف و اختيارات هيأت مديره
  1-17- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده
  2-17- اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي
  3-17- تشكيل جلسات سخنراني و گردهمائي‌هاي علمي و فني و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
  4-17- تهيه ضوابط و مقررات و آئين‌نامه‌هاي اجرائي
  5-17- تهيه گزارش سالانه فعاليتهاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي
  6-17- تهيه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومي
  7-17- قبول هدايا و كمكهاي مالي براي انجمن
  8-17- پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده
  9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه
  10-17- تشكيل كميته‌هاي اجرائي و تخصصي مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها
  11-17- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات كشور
  12-17- اقامه دعوي کلیه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه مي‌شود و در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و توكيل غير.
  13-17- اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
  14-17- پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق‌العاده.
  15-17- تصويب عضويت اعضاء پيوسته و وابسته و افتخاري و يا لغو عضويت به استناد ماده 10.
 • ج— بازرس
  ماده 18— انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و يكنفر علي‌البدل خواهد بود كه 3 سال يكبار در جلسه مجمع عمومي عادي با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد.
 • ماده 19— وظائف بازرس به شرح زير است:
  1-19- بررسي كليه اسناد و مدارك مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي
  2-19- بررسي گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غيرمالي و تهيه گزارش از عملكرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومي.
  3-19- گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.
  4-19- دعوت از مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري.
 • ماده 20— شركت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي مجاز است و در هر زمان مي‌تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيأت مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
 • ماده 21— در پايان هر سال مالي رياست هيأت مديره گزارش فعاليتهاي سالانه و ترازنامه مالی انجمن حداکثر تا 25 روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تأييد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم (منابع مالی)

ماده 22 — منابع مالي انجمن عبارتست از:
1-22- حق عضويت اعضاء
2-22- از محل هدايا و كمك‌ها
3-22- درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فنی و انتشاراتی و تبلیغاتی
4-22- حمایت های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فصل ششم (موارد انحلال انجمن)

 • ماده 23— در صورت درخواست هيأت مديره يا بازرس و يك سوم اعضاء پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده به هر دليل انجمن منحل مي‌گردد.
 • ماده 24— مجمع عمومي فوق‌العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي‌گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيأت تصفيه و تعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد كرد.
 • ماده 25— هيأت تصفيه در جلسات سالانه مجمع عمومي فوق‌العاده انجمن گزارشات اقدامات خود را ارائه مي‌نمايد. ختم عمليات تصفيه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكي از جرائد كثيرالانتشار آگهي شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.
  تبصره: باقيمانده دارائي انجمن پس از وضع ديون و مخارج و تصويب هيئت تسویه و نیز اطلاع به کمیسیون به يكي از موسسات آموزشي تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد.
 • ماده 26— اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 26 ماده و 18 تبصره در تاريخ 30/3/1392به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيد.