اُرتودُنسی (Orthodontics)‏ یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی است. این کلمه مرکب از دو واژه “ارتو” به معنای “راست” و “درست” و “ادوس” یا مشتق آن “دنس” به معنای “دندان”است. ارتودنسی اولین تخصص معرفی شده در دندانپزشکی می‌باشد. هر چند معنای لغوی این کلمه به دندان اشاره دارد ولیکن محدوده فعالیت این رشته استخوان های فک، بافت نرم و دندان ها می باشد. بعبارتی هرگونه ناهماهنگی مرتبط با هریک از اجزاء فوق با درمان های ارتودنسی توسط متخصص ارتودنسی قابل درمان است. برای اطلاعات بیشتر در خصوص روش های درمان ارتودنسی، زمان مناسب درمان ارتودنسی، فرد مناسب برای درمان ارتودنسی به مقالات مرتبط مراجعه نمایید.