کمیته ها

شرح فعالیت های کمیته علمی پژوهشی

 1. برپایی کنفرانس ها – کنگره های علمی ملی – بین المللی و سمینارهای بازآموزی جهت دندانپزشکان و ارتودنتیست ها و کارگاههای تخصصی ویژه ارتودنتیست ها
 2. تهیه و تصویب مطالب علمی جهت انتشار در مجله
 3. فراهم سازی شرایط پژوهش و توانمندسازی همکاران ارتودنتیست در پژوهش
 4. اجرای دوره های کوتاه مدت مصوب
 5. برگزاری کارگاههای آموزشی نسبت به آموزه های قانونی در رشته ارتودنسی برای متخصصین
 6. تعیین و تدوین استانداردهای کدهای اخلاقی ارتودنسی

حدود فعالیت کمیته صنفی – حقوقی

 1. ارتباط فعال با نظام پزشکی تهران و شهرستانها در خصوص کمیته های حل اختلاف و هیات های بدوی و همچنین پزشکی قانونی
 2. در صورت داشتن نماینده در کمیته های مالیاتی و اداره دارایی
 3. پیگیری موضوع فعالیت انتفاعی همکاران متخصص در سراسر کشور در زمینه ارائه خدمات ارتودنسی
 4. پیگیری جلوگیری از آموزشهای بدون مجوز در سطح کشور
 5. پیگیری تامین مواد مصرفی و مورد نیاز مطب های تخصصی با قیمت مناسب دولتی و کیفیت بهتر با نظارت انجمن و تعامل با سازمان های دولتی
 6. تلاش جهت رفع نیاز ها و مشکلات صنفی همکاران طی جلسات منظم هم اندیشی با همکاران جوان، پیشکسوتان و رزیدنت ها بصورت فصلی
 7. تعیین حدود فعالیت و محدودیت های دندانپزشکان عمومی در درمان های ارتودنسی تخصصی
 8. بررسی نکات مورد نیاز جهت تکمیل منشور اخلاقی پزشکی

روابط عمومی بین الملل (حدود فعالیتهای کمیته)

 1. تهیه خبرنامه (الکترونیکی و چاپی )
 2. سایت انجمن
 3. پیگیری جهت تعامل با سایر انجمن ها و تشکل های مرتبط داخل کشور
 4. ارتباط با انجمن ها , سازمانها و تشکلهای منطقه ای و بین المللی
 5. ایجاد کامل ارتباط با اعضا و سایر افراد پرسش کننده همانند sms و Email
 6. هماهنگی و پیگیری جهت صدور کارت عضویت اعضا
 7. ارتباط با رسانه ملی و مطبوعات و جراید

کمیته مالی – پشتیبانی

 1. نگهداری و سازمان دهی حسابهای مالی انجمن و تراز سالیانه
 2. تامین و امکانات مورد نیاز انجمن جهت انجام وظایف در بخش ها و کمیته های مرتبط
 3. تامین منابع مالی مورد نیاز انجمن جهت انجام وظایف در بخش ها و کمیته های مرتبط
 4. حفظ و نگهدای اموال و دارائیهای انجمن
 5. پشتیبانی مالی و تدارکاتی کلیه برنامه های علمی و کنگره ها
 6. پیشنهاد حق عضویت سالیانه به هیات مدیره
 7. برنامه ریزی جهت جذب کمک های مالی و هدایا

کمیته هماهنگی شعب و تشکیلات

 1. نگهداری و سازمان دهی حسابهای مالی انجمن و تراز سالیانه
 2. تامین و امکانات مورد نیاز انجمن جهت انجام وظایف در بخش ها و کمیته های مرتبط
 3. تامین منابع مالی مورد نیاز انجمن جهت انجام وظایف در بخش ها و کمیته های مرتبط
 4. حفظ و نگهدای اموال و دارائیهای انجمن
 5. پشتیبانی مالی و تدارکاتی کلیه برنامه های علمی و کنگره ها
 6. پیشنهاد حق عضویت سالیانه به هیات مدیره
 7. برنامه ریزی جهت جذب کمک های مالی و هدایا