انتخابات هیأت مدیره انجمن ارتودنتیست های ایران

انتخابات هیأت مدیره انجمن ارتودنتیست های ایران

در مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن ارتودنتیست های ایران در تاریخ 27 بهمن 1396، انتخابات هیأت مدیره انجمن برگزار شد که طی آن سرکار خانم دکتر لادن اسلامیان، جناب آقایان دکتر فرهاد جعفری، دکتر هومن زرنگار، دکتر حسین ارباب زاده، دکتر فاضل فیروزی به عنوان اعضاء هیأت مدیره و جناب آقای دکتر محمد بهناز  به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.

این انتخابات در تاریخ 16 اردیبهشت 97 مورد تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

پیرو این مصوبه در اولین جلسه هیأت مدیره جدید که در تاریخ 20 اردیبهشت 97 برگزار گردید، انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضاء انجام شد که نتیجه آن به شرح زیر می باشد.

سرکار خانم دکتر لادن اسلامیان- رئیس هیأت مدیره 

جناب آقای دکتر فرهاد جعفری- نایب رئیس 

جناب آقای دکتر هومن زرنگار- دبیر 

جناب آقای دکتر حسین ارباب زاده- خزانه دار 

جناب آقای دکتر فاضل فیروزی- عضو هیئت مدیره

جناب آقای دکتر محمد بهناز- بازرس 

دیدگاه‌ خود را بنویسید